سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه پورافراسیابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی ، بوم شناسی آبزیان شیلاتی ،
زهره رمضانپور – استادیار و مربی پژوهشی، انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادما
جاوید ایمانپور نمین – استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا
مرجان صادقی راد – استادیار و مربی پژوهشی، انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادما

چکیده:

در این مطالعه به بررسی تاثیر شدت نور و نوع محیط کشت بر نرخ رشد ویژه جلبک سبز Dunaliella salina پرداخته شده است. بدین منظور از دو شدت نور ۴۰۰۰ و ۸۰۰۰ لوکس و ۴ محیط کشت Ja+ 2vitamin, Ja-vitamin (Borowitzk,1988),Medium و Ja + 2vitamin در دمایc ° ۰/۵ ±۲۵ استفاده شده است. آزمایشات با ۳ تکرار انجام شدند. شمارش سلولی بصورت روزانه با استفاده از لام هماسیتومتر نئوبار انجام شد. در شرایط اتوتروفی حداکثر رشد ((cell.ml(-1) در شدت نور ۸۰۰۰ لوکس و در محیط کشتJm به میزان cell.ml(-1)10(7) × ۳/۱+ ۷/۳ و حداقل آن در شدت نور ۴۰۰۰ و در محیط کشت Ja- vitamin به میزان (فرمول در متن مقاله اصلی)بوده است. نرخ رشد ویژه((d(-1) اختلاف معنی‌داری(p<0.05) در تیمارهای مختلف داشت. بیشترین نرخ رشد ویژه در شرایط اتوتروفی در محیط کشت Jm و شدت نور ۸۰۰۰ لوکس(d-1 8/5) و کمترین آن در محیط کشت ja-vitamin و شدت نور ۴۰۰۰ لوکس ((۴/۱d(-1) بود. نتایج نشان می‌دهدکه محیط کشت jm محیط مناسب‌تری نسبت به سایر محیط‌های استفاده شده برای کشت جلبک D. salina در وضعیت اتوتروفی بوده است.