سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم یوسفی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سیدجلال طباطبایی – استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

تاثیر ۵۰ % سایهدهی و نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم ( ۱۰۰:۰ و ۷۵:۲۵ و ۵۰:۵۰ و ۲۵:۷۵) در محلول غذایی روی غلظت نیترات، آمونیوم و فعالیت نیترات ردوکتاز در توتفرنگی رقم کاماروزا کشت شده در شرایط هیدروپونیک بررسی شد. فعالیت نیترات ردوکتاز با افزایش NH4 از صفر به ۵۰ افزایش یافت ولی در غلظت های بالاتر NH4 در محلول غذایی کاهش یافت. سایه دهی غلظت NH4 را افزایش داد بطوریکه در گیاهان قرار گرفته در سایه غلظت NH4 در برگها تقریبا دو برابر گیاهان در معرض نور بود. افزایش غلظت NH4 القا شده توسط سایه میتواند تا حدودی ناشی از کاهش آسیمیلاسیون NH4 در نتیجه کمبود کربوهیدرات باشد.