سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید کمیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، عضو پژوهشکده صنایع معدنی و انجمن پژو
شهریار شرفی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی متالورژی و عضو هیئت علمی پژوهشکده صنایع معد
محمد رضا محمدی اوچمشی – دانشجوی کارشناسی متالورژی استخراجی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ریحانه صحراییان – دانشجوی کارشناسی متالورژی استخراجی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اغلب سازه های صنعتی از قطعات مختلف تشکیل شده اند که با روشهای مختلف به یکدیگر متصل شدهاند. یکی از بهترین روشهای اتصال دائم، انواع جوشکاری می باشد که به صورت دستی، ماشینی، واتومات انجام می شود . یکی از متدوال ترین روشهای جوشکاری استفاده از انواع جوش با قوس الکتریک است. در این پروژه نمونه هایی از فولادهای CK45 و St316 به روش جوشکاری الکترود دستی با استف اده از الکترود فولاد زنگ نزن با آمپرهای متفاوت به یکدیگر جوش داده شده اند سپس بر روی آن نمونهها تست کشش انجام شد. برای بررسی میزان سختی منطقه جوش آزمون سختی سنجی به عمل آمد . نفوذ عناصر آلیاژی در نمونه ها در اثر جوشکاری به وسیله آنالیز خطی میکروسکوپ SEM مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گردید که با افزایش آمپراژ جوشکاری، پهنای خط جوش و اندازه دانه افزایش و سختی کاهش می یابد؛ و افزایش درجه حرارت حوضچه جوش، باعث مهاجرت عناصر آلیاژی از حوضچه جوش میشود.