سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مونا احمدی مخبری – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدحسن امیرتیموری –

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ارائه مطالب کلامی بصورت محاوره ای برانگیزش پیشرفت دانش اموزان پایه دوم راهنمایی در درس علوم صورت پذیرفته است دراین پژوهش ۳۶ دانش اموز دختر در دو گروه ۱۸ نفره با استفاده از دو برنامه رایانه ای که در دو شکل مختلف اما با محتوای یکسان اماده گردیده بود آموزش دیدند. چند رسانه ای های مورد استفاده در پژوهش توسط محقق ساخته شده و در آن ارائه مطالب کلامی به دو شکل محاوره ای و رسمی تنظیم شده بود گروه اول از طریق چند رسانه ای آموزش محاوره ای آموزش دیدند. دراین روش جملات بصورت غیررسمی بیان شده و دارای بار عاطفی بودند و در آن از ضمیر اول شخص استفاده شد و د رگروه دوم مطالب بصورت رسمی ارائه شد که جملات بصورت رسمی و از ضمیر سوم شخص استفاده شد و هیچگونه بار عاطفی نداشت تفاوت برنامه های دو گروه ازمایشی در نوع گفتار رسمی و محاوره ای بوده است.