سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

میر علی سید نقوی – استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
داوود حسین پور – استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
سید علیرضا هاشمی نکو – کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

چکیده:

کارآفرینی بعنوان موتورمحرک اقتصادی درجوامع پیشرفته مطرح است و یکی از علل رشد شتابان اقتصادهای نوظهورمی باشد این فعالیت چه درنوع فردی و چه درنوع سازمانی ازیک جرقه به نام تشخیص فرصت های کارافرینانه شروع می شود تشخیص فرصت برخلاقیت و تبدیل ایده ها به نوآوری و تجاری سازی آنها استوار است و با توجه به میزان خلاقیت کارافرین م یتواند سه حالت کپی برداری کشف فرصت موجود با خلق فرصت جدید داشته باشد دراین تحقیق ارتباط متغیرهای شبکه های اجتماعی با استراتژی تشخیص فرصت های کارافرینی درجامعه کارافرینان مستقر درمراکز رشد دانشگاه های تهران بررسی شده است و ازپرسشنامه بعنوان ابزار استفاده شده و نتایج آن درقالب ازمون استقلال متغیرهای عضویت درشبکه های غیررسمی صنعت عضویت درشبکه های حرفه ای و اتکا به مربی با استراتژی مورد استفاده کارافرینان برای تشخیص فرصت اعم ازکشف خلق و یا کپی برداری تحلیل و با استفاده از ازمون کروسکال و الیس تایید شده است