سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا قهرمانی – عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
مصطفی خانزادی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا آذریون – عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

چکیده:

مقاومت ویژه الکتریکی بتن به ریز ساختار خمیر سیمان و غلظت و سیالیت یونهای موجود در حفرات آن بستگی دارد . شیمی سیمان، مقدار سیمان، نسبت آب به سیمان و استفاده از افزودنی ها ومواد سیمانی کمکی ، فاکتورهائی هستند که بر ریزساختار خمیر سیمان و شیمی محلول داخل حفرات آن تأثیر می گذارند. سوالات تحقیق: در این تحقیق در پی آشنائی با تاثیر شیمی سیمان، مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن هستیم. روش تحقیق: در این مقاله با مرور نوشتجاتی به بیان تاثیرپارامترهائی چون شیمی سیمان، مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن می پردازیم. نتیجه گیری: نتایج بررسی های مختلف، وجود تاثیر پارامترهائی چون شیمی سیمان، مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان را بر روی مقاومت ویژه الکتریکی بتن تایید می کند