سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهشید سعادتمند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان
شکوفه انتشاری – استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
نسرین آقا محمد رفیع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان
ژانت امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

افزایش شوری در خاک باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم جهان مخصوصا در نواحی خشک و نیمه خشک که محصولات کشاورزی از طریق آبیاری رشد می کنند شده است. هدف این تحقیق پالایش سبز شوری به کمک گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey.) و بالا بردن سطح کیفیت آن به کمک سیلیسیم می باشد. بدین منظور سیلیسیم (تری سیلیکات سدیم) در سه سطح mM 0 ، ۰٫۲ و ۰٫۷ و شوری در دو سطح mM 0 و ۱۰۰ از کلرید سدیم در نظر و گاوزبان در محیط آبکشت کشت و با این سطوح تیمار گردید . آزمایش در یک طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور انجام و سپس میزان برخی پارامترهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی اندازه گیری و مشخص گردید که این پارامترها به طور معنی داری در سطح ۵% تغییر یافته بود. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده یک غلظت مناسب سیلیسیم تحت تنش شوری جهت گیاه پالایی را اثبات می کند.