سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نورآبادی – دانشجوی دکتری کشاورزی دانشگاه ارومیه
طلحه بهرام بیگی – دانشجوی کاردانی رشته گیاهان دارویی دانشگاه جامع علمی کاربردی
فهیمه هلالی – کارشناس ارشد زراعت
مهدی قیاسی – دانشجوی دکتری کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

ارگانیزم های خاک به عنوان مولفه اصلی اکوسیستم های کشاورزی شناخته میشوند که نقش مهمی در کارکردها و فرایندهای خاک دارند .شاخص تنوع زیستی خاک اخیرا جهت ایجاد یک چهار چوب تحقیقاتی با هدف بر آورد این موضوع شکل گرفتهکه چگونه عاملهای محیطی گوناگون از قبیل بهره برداری از زمین کشاورزی ، شیوه های مدیریت کشاورزی بر روی پوشش زیستی خاک و جمعیت زیستی آنها تاثیر میگذارد و اینکه چگونه این نوع جانوران و جمعیتهای زیستی بر روی عملکرد خاککه برای رشد بهینه محصول لازم است تاثیر میگذارند.ارگانیزمهای زنده موجود در خاک دارای منافع زیادی برای عملکرد سیستمهای کشاورزی هستند که برای پایداری طولانی مدت کشاورزی ضروری است ارگانیزمهای خاک باعث حفظ ساختار سودمند خاک شده و علفهای هرز و آفتها را از بین میبرند و باعث تجزیه بهتر مواد رسوبی در خاک شده که به عنوان موادمغذی گرانبهایی در رشد گیاه محسوب میشوند که نقش مهمی در ذخیره کربن موجود در خاک از طریق ترکیب مواد آلی با خاک معدنی و کمک به تجزیه مواد شیمیایی اضافه شده به خاک دارند.شاخص تنوع زیستی خاک یک مدل قابل پیش بینیاست و معرف یک ارزیابی نسبی از جمعیتهای بالقوه ارگانیزم ها است که مبتنی بر اطلاعات علمی موجود و دیدگاههای کارشناسی میباشد.بر اساس منابع تحقیقاتی و آزمایشها جمعیت ارگانیزمهای موجود در خاک به طور مثبت به شرایط خاک که دارای ذخایر کافی غذایی و حد اقل فشار باشند واکنش نشان میدهند . روشهای شخم زدن و استفاده از کودها نمایانگر شیوه های مدیریتی هستند که در جهت بر آورد کردن این نیازها به کار میروند