سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا هاشمی خیبر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
کاظم ستوده مرام –
اسماعیل علیزاده –

چکیده:

شته صنوبر یکی از آفات مهم درختان صنوبرPopulus alba می باشد. کفشدوزک ها و بالتوری ها از مهمترین دشمنان طبیعی این آفت هستند. در این بررسی تغییرات جمعیتی این آفت و دشمنان طبیعی عمده آن در طرح آگروفارسترییونجه/صنوبردر ایستگاه تحقیقات رسول آباد میاندوآب مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از حشرات هر ۱۵ روز یک بارانجام شد به این صورت که از هر پایه چهار شاخه در چهار جهت اصلی مورد بررسی قرار گرفت و تعدادحشرات جمع آوری شده شمارش و ثبت گردید. برای نمونه برداری از دشمنان طبیعی موجود در مناطق کشت یونجه از روش تورزنی استفاده شد. نتایج نشان داد که در سال های ۸۵ ،۸۴ و ۸۶ همبستگی بالایی بین جمعیت شته و بالتوری وجود دارد و ضریب تبیین محاسبه شده برای آنها در سال های مذکور بترتیب R² = ۰/۵۹= R²=، ۰/۸۱ R²=،۰/۸۷ بود