سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبداله ایمان مهر – استادیار دانشگاه اراک

چکیده:

دراین تحقیق دانه های لوبیا تحت ۵ سیستم مختلف ابیاری قطره ای زیرسطحی قطره ای سطحی بارانی و چرخشی بارانی ثابت و آبیاری سطحی اصلاح شده کشت گردید ۴ سطح آب مصرفی مورد نیاز گیاه براساس فواصل آبیاری پیشنهاد شده درسیستم های مختلف آبیاری مورد استفاده قرارگرفت این چهارمقدار عبارتنداز ۵۰و۷۵و۱۰۰و۱۲۵ درصد ازآب مورد استفاده مصرفی محاسبه شده گیاه ETC تمام پلاتهای کشت شده بصورت دستی برداشت و پساز خشک شدن درهوای ازاد غلاف ها و دانه های لوبیا بصورت دستی جداگردید نتایج بدست آمده نشان داد که حجم دانه محاسبه شده دارای اختلاف معنی داری ناشی از اثرسیستم آبیاری آب مورد نیاز و اثرمتقابل آنها است و با افزایش آب مورد نیاز حجم دانه افزایش می یابد. حجم دانه با افزایش نیاز آبی از ETC50% به ETC125% بتدریج از ۶۴۷ تا ۷۹۰ میلیمتر مکعب بیشتر می شود. بیشترین میزان قطر هندسی درسیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی برابر ۹/۳ میلیمتری بدست آمد.