سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مطیع بیرجندی – عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علیرضا دامن خورشید – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روزافزون واحدهای تولید پراکنده و افزایش استفاده از انرژی های نو توربیت های بادی جنبه اقتصادی تری یافته اند و به مرور درصد تولید توان این توربین ها نسبت به سایر منابع شبکه رو به گسترش هستند بنابراین تحلیل و مدلسازی این توربین ها و مطالعه روند تغییرات پارامترهای الکتریکی و بررسی پایداری آنها نسبت به اغتشاشات و تغییرات باد از جنبه های مختلفی حائز اهمیت می باشند که مهمترین آنها مسئله پایداری است لذا دراین تحقیق به بررسی اثرات جبران کننده موازی STATCOM1 و منبع ذخیره ساز انرژی BESS به همراه ژنراتور القایی تغذیه دوبل DFIG جهت افزایش ظرفیت تولید شبکه و همچنین کاهش نوسانات توان تحت شرایط کاری مختلف ا زجمله راه اندازی، بارگذاری، و اتصال کوتاه پرداخته شده است