سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالله حاتم زاده – دانشیار علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
سیده سمیه شفیعی ماسوله – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رش

چکیده:

کلسیم به عنوان عامل کاهش پیری در دوره های پیش و پس از برداشت گل ها، میوه ها و سبزی ها به شکل نمک های مختلف توسط محققین جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبزی ها و طول عمر گلدانی گل های شاخه بریده بررسی شده است. هدف از این مطالعه، بررسی یکی از نمک های کلسیمی، سولفات کلسیم، در غلظت های صفر، ۱۰ و ۲۰ میلی مولار برای افزایش عمر گلدانی ژربرا و مشاهده اثر این نمک بر برخی رفتارهای فیزیولوژیکی گل شاخه بریده ژربرا در غلظت های مورد بررسی بود. نتایج نشان داد سولفات کلسیم در غلظت ۲۰ میلی مولار می تواند برای افزایش عمر گلدانی ژربرا تا حدود ۶ روز نسبت به شاهد توصیه شود. همچنین این غلظت تا ۵۰ % نسبت به شاهد سبب افزایش میزان فلاونوئید شد.