سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر بدرلو – کارشناس ارشد عمران گرایش مکانیک خاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنج
محمود حسنلوراد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه عمران، زنجان، ای
محمدرضا حسنلو – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه عمران، زنجان، ای

چکیده:

درهمه مسائل مربوط به پایداری خاک از قبیل طراحی پی ها، دیوارهای حائل و خاکریزها، سدسازی و حفاری تونل و مترو وغیره داشتن اطلاعات کافی درباره مقاومت خاک ضروری است.وجود املاح مختلف به ویژه سدیم دربعضی ازخاکهای ریزدانه رس دار باعث ایجاد پدیده واگرایی در این خاکها میشوند. خاک های رس واگرا با خصوصیات منحصربه فرد خود، خاک هایی هستند که در شرایط معینی سریعاً فرسایش یافته و توسط جریان آب شسته می شوند. لذا احداث بنا بر روی این خاکها به علت از دست دادن مقاومت خاک همواره با مشکل مواجه می شود.با توجه به اینکه مشکل واگرایی را می توان با روشهای اصلاح شیمیایی نظیر تثبیت با سولفات آلومینیوم از بین برد ،اقدام به بررسی تاثیر افزودن سولفات آلومینیوم بر مقاومت برشی خاک رس واگرا گردید.خاک مورد مطالعه از منابع قرضه سد در حال ساخت میرزاخانلو( ۲) در شهرستان طارم از توابع استان زنجانتهیه شد. نمونه ها با درصد رطوبت بهینه و بادرصدهای مختلف سولفات آلومینیوم ( ۳،۱،۰,۶،۰,۳،۰ و ۵ درصد) نسبت به وزن خشک خاک تهیه شدند. آزمایش تک محوری درسنین عمل آوری ۲۱،۱۴،۷ و ۲۸ روزه بر روی نمونه انجام گرفت .و آزمایش برش مستقیم بعد از عمل آوری ۲۸ روزه انجام گرفت. نتایج نشان می دهند که با افزودن سولفات آلومینیوم به خاک واگرا و عمل آوری آن ضمن کاهش میزان واگرایی خاک،باعث تغییر در پارامترهای مقاومت برشی و افزایش مقاومت برشی ومقاومت تک محوری و مدول الاستیسیته خاک مورد نظر شده است،بطوریکه در سن عمل آوری ۲۸ روزه بیشترین مقاومت تک محوری ومدول الاستیسیته در خاک دارای سولفات آلومینیوم و درمقدار ۵ درصد میباشد