سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید رضایی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
زاهده رحمانی خواه – مدرس مدعو دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

شهر شیراز یکی از کلان شهرهای ایران است که به عنوان الگویی از شهرهای ایران در ایجاد آلاینده های هوایی شهری مورد بررسی قرارگرفت دراین تحقیق ۴ نوع از آلاینده هایی که شاخص کیفیت هوای شهری اند Co ، No2 ، O3 و SO2 در حدود یک سال قبل و یک سال بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفتند نتایج نشان داد که گازهای NO2,CO بطور معنی داری پس از اجرای این طرح در هوای شهر کاهش و اما گاز SO2 بطور معنی داری افزایش یافت و O3 تفاوتی را دراین سالها نشان نداد این تحقیق اجرای طرح سهمیه بندی سوخت را در کاهش مصرف بنزین و بالتبع کاهش الاینده های هوا موفقیت آمیز ارزیابی می کند.