سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهاره بهاالدین – مربی و کارشناس ارشد معماری مرمت

چکیده:

فلسفه کنش متقابل سنت و تجدد و بازتاب آن درعرصه های اجتماعی فرهنگی و بخصوص برمباحث تئوریک و نظری معماری همواره زمینه هایی را برای حضور معماری گذشته با دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت درمعماری معاصر ایران فراهم کرده و سوالات متعددی را مبنی برچگونگی این حضور درآرا و آثار معماری موثر ایران مطرح کرده و تاثیرات و پیامدهای متفاوتی را برمعماری و شهرسازی معاصر به همراه داشته است چگونگی پرداختن به وجوه خصلت ها ویژگیهی کیفی معماری گذشته درمعماری دوره معاصر همواره دغدغه اصلی طراحان و معماران بودها ست و دیدگاه های متفاوتی نسبت به این موضوع مطرح شده است از دیدگاه سنتی معماری هنرآفرینش است