سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهزاد صداقت فر – دانشگاه تهران
محمد اسماعیل نداف – دانشگاه تهران
محمود لطفی – دانشگاه تهران
مجتبی دلشاد – دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر سایه دهی و کم آبیاری بر چگونگی رشد گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک ها کامل تصادفی با سه تکرار و با چهار سطح سایه دهی و سه سطح آبیاری استفاده شد. تیمارهای سایه دهی ۱۵% و ۳۰% و ۴۵% و آفتاب کامل، و تیمارهای آبیاری شامل ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی بودند. نیاز آبی گیاه با نرم افزار کراپ وات محاسبه و توسط آبیاری قطره ای در اختیار گیاه قرار گرفت. نتایج نشان داد که سایه دهی تا سطح ۱۵ %، موجب افزایش سوخت و ساز خالص شد، اما افزایش سایه دهی از میزان آن کاست. تاثیر کم آبیاری بر سوخت و ساز خالص بی معنی بود. بیشترین میزان سرعت رشد محصول و راندمان آبیاری در سایه دهی ۱۵ % و آبیاری ۶۰ % مشاهده شد و افزایش سایه دهی و آبیاری از آنها کاست. تاثیر سایه دهی و آبیاری بر شاخص سطح برگ بی معنی بود. با توجه به این نتایج، با کنترل شرایط محیطی مانند میزان آب و نور میتوان شرایط ایده آل تری برای رشد گیاه فراهم کرد تا ضمن صرفه جویی در مصرف آب، با بهبود میزان فتوسنتز، راندمان آبیاری بیشتری نیز نائل آید.