سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا نجفی علیشاه – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد، گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
محمود محبی – مدیر گروه و مدرس گروه علوم باغبانی واحد علمی کاربردی جهاد کشاورزی زنجا

چکیده:

بالا بردن توان تولید محصولات گلخانه ای به دلیل تنوع شرایط اقلیمی در کشور به راحتی امکان پذیر می باشد و از این طریق می توان گامی در جهت خودکفایی برداشت. خشکسالی و تنش خشکی یکی از مهمترین مشکلات تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان نظیر ایران است. استفاده از برخی مواد افزودنی مانند پلیمرهای سوپر جاذب می تواند به استفاده بهینه از منابع محدود آب و حفظ و ذخیره رطوبت در خاک کمک نماید. در این تحقیق که در پاییز ۱۳۸۹ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گرفت، تاثیر چهار سطح مختلف پلیمر سوپر جاذب آکوزورب (صفر، ۲، ۴ و ۸ گرم در کیلوگرم) و چهار سطح نیتروژن ( صفر، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۳۶۰ کیلوگرم در هکتار) بر شاخص های رشد و میزان عملکرد گیاه خیار سبز گلخانه ای رقم نگار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان عملکرد و کلروفیل برگ تحت تاثیر مصرف هیدروژل و نیتروژن قرار گرفت و به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. با مصرف ۲ گرم هیدروژل در هر کیلوگرم خاک و ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین عملکرد حاصل گردید