سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مهماندویی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
محمود شمس شرق – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – استادیارر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیارر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده از انرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی به صورت طرح کاملا تصادفی با ارایش فاکتوریل ۲×۳ اجرا شد این طرح شامل ۲ سطح پروتئین توصیه شده NRC و ۸/۵ درصد کمتر از میزان توصیه شده و ۳ سطح متیونین توصیه شده NRC 10 و ۱۵ درصد بیشتر از توصیه شده بود تمام جیره های آزمایشی دارای انرژی قابل سوخت و ساز یکسان و به جز پروتئین حاوی حداقل مواد مغذی توصیه شده بودند. نتایج نشان داد تیمارهای با سطوح پروتئین متعادل نسبت به سطح کم پروتئین جیره سبب بهبود پروتئین مصرفی در کل دوره پرورش شد سطوح مختلف متیونین در دوره های مختلف پرورش تاثیر معنی داری بر پروتئین مصرفی نداشت