سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن نبوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی اصغر کریمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این تحقیق اثر پتانسیل های مختلف شوری بر روی جوانه زنی چاودار (secale montanum) که بذر آن از مزرعه بدست آمده است با هدف بررسی چگونگی جوانه زنی و رشد اولیه آن انجام شد این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۶ تیمار پتانسیل ( ۰ و ۰/۴- و ۰/۸- و ۱/۲- و ۱/۶- و ۲-) و ۳ تکرار در دستگاه ژرمیناتور اجرا گردید و تاثیر آن بر سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه . ساقه چه بررسی و اختلاف معنی داری در سطح ۵% مشاهده شد مقایسه ی میانگین نشان داد که این اختلاف در سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه بیشتر دیده می شود نتایجه آن که شوری باعث کاهش رشد طولی در ریشه چه و ساقه چه می شود همچنین جوانه زنی را به تاخیر و سرعت آن را کند می کند.