سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیر روفچایی – کارشناس ارشد علوم دامی،
مهرداد ایرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمدعلی ابراهیم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
هومن فنونی – کارشناس ارشد علوم دامی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف اسانس مرزنجوش ( Origanum vulgare ) بر جمعیت میکروبی روده و شاخص های لیپیدی خون جوجه های گوشتی، آزمایشی با استفاده از ۱۸۰ قطعه جوجه یکروزه، در قالب طرح کاملاً تصادفی، به مدت شش هفته در قالب ۴ تیمار و سهتکرار انجام شد. تیمار ها شامل: ۱- شاهد، ۲- جیره پایه و ۳۰۰ mg/kg ، -۳ جیره پایه و ۶۰۰ mg/kg و ۴- جیره پایه و ۱۲۰۰ mg/kg اسانسمرزنجوش بودند. بر خلاف شمار باکتری های اسید لاکتیک که تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفتند، شمار باکتری های اشرشیا کولای سکوم پرندگان تیمار های ۲ و ۳ بطور معنی داری در مقایسه با دو تیمار دیگر کاهش یافت ( ۰۵ / P < 0 ). میزان کلسترول در تمامی تیم ار های دریافت کننده اسانس نسبت به گروه شاهد، بطور معنی داری کاهش یافت ( ۰۵ / .(P < 0