سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد روحانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سید محمد علی حسینی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

دراین مقاله یک شمع مجزا به همراه گروهی از شمعهای دارای سطح مقطع متغیر به وسیله ی روش اجزا محدود غیرخطی و تحت شرایط کرنش مسطح تغییر شکل نسبی مسطح مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفته اند هر ردیفی ا زگروه شمعها در مسیر عرضی به نواری هم ارز معادل با حجمی مساوی با تعداد کل شمع ها تبدیل شده است بالای شمع ها به یک سرپوش صلب سخت شمع متصل شده بطوریکه تحت بار برخاست uplift هریک از شمعها متحمل جابجایی عمودی یکسانی می شود سرپوش، شمع و خاک به چهار عنصر ایزوپارامتری گره دار تجزیه شده اند خاک بوسیله ی معیار تسلیم دراکر – پراگر بصورت یک محیط دارای خاصیت ارتجاعی – خمیری درامده است منحنیهای بار تغییر مکان برای یک شمع منفرد فراهم شده اند و یک شمع مجزا از گروهی از شمعها انتخاب شده است تاثیر سطح مقطع سطح مقطع متغیر برروی منحنی بار تغییر مکان نیز مورد تحلیل واقع شده است. ظرفیت حمل بار دارای سطح مقطع متغیر بیش از بار شمع دارای میله ی مستقیم که حجم بتنی یکسانی داردمی باشد.