سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تقی قربانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب شناسایی و ساخت مواد فلزی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عبدالرضا سلطانی پور – استادیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
غلامرضا گردانی – مربی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
خسرو فرمنش – استادیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یکی از روشهای جدید جوشکاری حالت جامد است که امروزه بطور گسترده ی در اتصال آلیاژهای آلومینیوم بویژه گروه ۲xxx که با روشهای ذوبی معمول جوش پذیر نیستند ، استفاده می شود. در این روش جوشکاری سرعت چرخش پین و سرعت جوشکاری ، نیروی عمودی و نیز زاویه پین نقش مهمی روی خواص خوردگی اتصال جوشی اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ T3-2024 بررسی شده است. ابتدا با جوشکاری های مقدماتی محدوده پارامترهای لازم برای دستیابی به اتصال جوشی بدون عیب بدست آمده و سپس با تغییر سرعت چرخش پین ، خوردگی اتصالات جوشی حاصل به کمک منحنی های پلاریزاسیون بررسی شده است. نتایج بیانگر آن اسن که نواحی جوش رفتار خوردگی ضعیف تری نسبت به فلز پایه داشته اند. همچنین خوردگی نواحی مختلف اتصالات جوشی از سرعت چرخش پین تاثیر پذیر می باشد.