سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی عزیزیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی مواد
مهدی ترتیف زاده –

چکیده:

فرایند اصطکاکی اغتشاشی یک روش جدید اتصال حالت جامد می باشد همچنین از این روش می توان برای ساخت نانوکامپوزیت ها استفاده نموددراین فرایند با افزایش نسبت سرعت چرش به سرعت حرکت ابزار گرمای ورودی و سیلان مواد نیز افزایش می یابد به هرحال این دو پارامتر تاثیرات متفاوتی برروی ساخت نانوکامپوزیتدارد دراینتحقیق تاثیر نسبت سرعت چرخش ابزار به سرعت پیشروی برروی خواصنانوکامپوزیت Al/MgO ساخته شده به وسیله فرایند اصطکاکی اغتشاشی مورد بررسی قرارگرفت . نتایج نشان داد که درسرعت چرخش ۱۲۵۰ دور بردقیقه و پیشروی ۲۰۰ میلیمتر بردقیقه بیشینه سختی حدود ۵۰ ویکرز حاصل شد همچنین دراین شرایطپراکندگی ذرات بهبود یافت نتایج پراش پرتوایکس تغییر در شدت پیک اصلی سیستم لغزشی آلومینیوم ۱۱۱ را نشان داد که ناشی از تبلور مجدد و کارمکانیکی می باشد.