سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی عزیزیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسیمواد
محمدعلی محمدیان –

چکیده:

دراین پژوهش امکان ساخت نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم با ذرات تقویت کننده زیرکونیا به روش اصطکاکی اغتشاشی مورد بررسی قرارمیگیرد آلیاژ آلومینیوم استفاده شده در این پژوهش ۱۱۰۰ می باشد ساخت نانوکامپوزیت به وسیله عملیات اصطکاکی اغتشاشی پس از افزودن نانوذرات زیرکنیا به شیار ایجاد شده درسطح آلیاژ آلومینیوم انجام شد و تاثیر سرعت حرکت ابزار روی سختی و توزیع ذرات بررسی گردید نتایج آزمون سختی ویکرز نشان دهنده افزایش سختی از ۲۰ ویکرز درنمونه اولیه تا ۴۵ ویکرز درنمونه نانوکامپوزیت شده بود همچنین نتایج بررسی ریزساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی بهبودتوزیع ذرات وعدم وجودتوده های نانوذرات را نشانداد