سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر علیپوربرکادهی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه فردوسی مشهد
عباس کرم الدین – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

صلبیت یکی از متغیرهای حساس و تاثیرگذار در رفتار پیها میباشد. پارامترهایی مانند فرم تغییرشکل پی، اختلاف نشست، لنگرهای جزیی، لنگرهای طراحی، فشار تماسی زیر پی و حتی نحوه توزیع ضریب عکسالعمل بستر نیز تحت تاثیر صلبیت و یا به عبارت بهتر نسبت سختی پی به خاک میباشند. در این مقاله تاثیر سختی اجزای مختلف روسازه مانند دیوارهای برشی، قاب ساختمانی، دال طبقات و همچنین تاثیر تعداد طبقات مدلسازی شده، بر عملکرد صلب پیهای گسترده بررسی میگردد