سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده آزاده موسوی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا پیرستانی – استادیار گروه مهندسی عمران،سازه های هیدرولیکی،دانشگاه آزاد اسلامی
سیدرضا الوانکار – استادیار گروه مهندسی عمران،سازه های هیدرولیکی،دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

احداث نامناسب سازههای متقاطع نظیر پلها یکی از علل وقوع سیلاب از طریق تغییر مقطع رودخانه،سرعت جریان، مناطق ذخیره سیلاب، تراز آب و گستره جریان میباشد. در این تحقیق نقش احداث پل و کالورت بر عمق و پهنه سیلها با دوره بازگشت ۲۵ ساله بررسی شده است.بدین منظورهیدرولیک جریان در رودخانه کاکاشرف در جنوب شرقی خرم آباد بااستفاده از مدل عددیHec-Ras شبیه سازی شده است. با تعیین پروفیل طولی ورژیم جریان، تغییرات سرعت جریان، عمق آب و عرض سطح آب در دو حالت وجود و عدم وجود دو سازه مذکورتعیین و مقایسه شده و در نهایت حداقل و حداکثر سرعت مجاز تعیین شده است