سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش یوسفی کبریا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
غلامرضا درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی محیط زیست
فرهاد الیاسی – کارشناس ارشد مهندسی معدن

چکیده:

با توجه به اهمیت سلامت انسان امروزه سالم نگهداشتن محیط زیست بیشتر از قبل مورد توجه قرارگرفته است بطور کلی مواد زائد حاصل از عملیات صنعتی و معدنی عوامل تهدید کننده آب خاک و هوا سه عنصر پذیرنده آلودگی می باشند که آلودگی آب خاک و هوا را به همراه دارد از میان این سه عنصر آب و هوار را م یتوان بعنوان انتقال دهنده سریع و مستقیم آلودگی به بدن انسان نام برد براین اساس باید این دو عنصر را از هرگونه آلودگی محفوظ نگهداشت بنابراین با توجه به ضرورت بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی بعنوان یکی از سه عناصر پذیرنده ارزیابی صورت گرفته است که مربوط به الودگی آب ناشی از پساب تولید شده عملیات معدنکاری می باشد این ارزیابی نشان میدهدکه پساب و زهاب تولید شده درمعادن می تواند چه خطراتی را برای ابهای سطحی و زیرزمینی به وجود آوردهمچنین با توجه به آزمایشات انجام شده برروی باطله معدنی حاصل از معادن زغال سنگ میزان گوگرد موجود در باطله و پتانسیل اسید ساز آزمایش و اندازه گیری شده است که میت وان این آنالیز را با توجه به واکنشهای شیمیایی معیاری مهم برای مشخص کردن تولید زهاب قرار داد.