سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عفت جعفری – دانشگاه شهرکرد
علیرضا داودیان – دانشگاه شهرکرد
افشین هنربخش –

چکیده:

مسیر و شکل رودخانه های طبیعی پاسخی به دبی و بار رسوبی رودخانه است. ورودی های آب و رسوب به کانال رودخانه در طول زمان ثابت نیست و بوسیله آب و هوا، عوارض زمین، زمین شناسی و ویژگی های هیدرولوژیکی حوضه، کنترل می شود. در این مطالعه عوامل موثر بر تشکیل رودخانه شریانی کوهرنگ مورد بررسی قرار گرفته است. سازند آهکی سروک در منطقه مورد نظر ضخیم لایه و صخره ساز است. این سازند در منطقه دارای درز و شکستگی فراوان است که خرد شدگی سنگ را به همراه دارد و باعث تولید حجم زیادی از رسوبات شده و آن ها را به رودخانه تحویل می دهد. با تحویل مقدار زیادی رسوب به رودخانه رسوبلازم برای ایجاد الگوی شریانی فراهم می گردد. در ضمن جنس بستر رودخانه شریانی سازند آسماری می باشد که از جمله آهکهایی است که به علت خلوص نسبی در بسیاری از مناطق تشکیل آبخوان های گسترده ای داده که در این منطقه نیز باعث عریض شدگی و توسعه رودخانه شریانی گردیده است