سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نفیسه شرافت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامی
علی معتمدزادگان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا صفری – عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی ابزیان دریای خزر

چکیده:

یکی از مهمترین ضایعات که باعث الودگی زیست محیطی می شود ضایعات بعد از پخت ماهی تن می باشد این زایدات صنایع شیلاتی غنی از پروتئین و چربی بوده که باعث تسریع فساد در انها می گردد و این ترکیبات بیولوژیکی باید به نحو احسن مورد استفاده قرار بگیرند یکی ازراههای مناسب برای افزایش بهره وری ا زاین ضایعات هیدرولیز انزیمی است و یکی از پارامترهای کلیدی هیدرولیز پروتئین درجه هیدرولیز DH است شرایط هیدرولیز دمای بهینه ۵۵ درجه سانتی گراد PH=8.5 و نسبت انزیم به سوبسترا ۱٫۵% می باشد نتیجه گیری در بین زمانهای ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ دقیقه درجه هیدرولیزاسیون ۳۰ دقیقه در مرحله اول بیشتر از زمان ۲۰ و زمان ۲۰ دقیقه بیشتر از زمان ۱۰ دقیقه می باشد همچنین با سپری شدن زمان از میزان درجه هیدرولیز کاسته می شود و بنابراین در مرحله ۲ و سپس ۳ میزان هیدرولیز کمتری خواهیم داشت.