سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهرخ علی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رسول آذری خسروشاهی – دانشیاردانشکده مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اشکان ذوالریاستین – دانشجوی دکتری دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق ترکیب بین فلزی پیچیده نانو ساختارγ-Cu5Zn8از طریق آسیاب مکانیکی شمش پیش آلیاژ شده این ترکیب فراوری گردید. نمونه های آسیاب شده در زمان های مختلف آسیاب کاری تحت آنالیز پراش پرتوایکسXRD)میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM) و میکروسختی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پس از ۵۰ ساعت آسیاب کاری ترکیبγ-Cu5Zn8نانو ساختار به صورت کلوخه هایی از ذرات کوچک تر با اشکال نامنظم با اندازه ذرات۱۲۰nm و اندازه کریستال های۲۸nm بدست می آید.همچنین سختی پودر حاصله برابر ۴۶۳/۶ ویکرز بدست آمد که در مقایسه با ترکیب بدست آمده از شمش پیش آلیاژ شده یک افزایش نسبی را دارا می باشد