سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شجاعی زاده – کارشناس ارشد عمران، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی مهرآیین – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان پیرامون جت دیواره ای سه بعدی در عمق پایاب ثابت ۸۱ سانتیمتر به منظور بررسی تاثیر زبری بستر بر الگوی جریان و پارامترهای آشفتگی از جمله تنش های رینولدز و شدت های آشفتگی پرداخته شده است. کانالی که آزمایشها در آن انجام شده است دارای جداره شیشه ای و کف فلزی، به عرض۰/۵۷ ۰ متر، ارتفاع ۸ متر و طول ۸۰ متر می باشد. جت ورودی به کانال از طریق لوله ای به قطر ۰۰ میلیمتر به صورت افقی به وسط کانال وارد می شود برای اندازه گیری سرعت از دستگاه سرعت سنج سه بعدی استفاده گردیده است. بعد از اندازه گیری با استفاده از سری های زمانی مقادیر متوسط زمانی مولفه های سرعت و همچنین پارامترهای آشفتگی محاسبه شدند. نتایج حاصل در رابطه با تاثیر زبری بر الگوی جریان نشان داد که با افزایش زبری بستر، نرخ رشد مقیاس طولی کاهش و نرخ استهلاک سرعت جت افزایش می یابد و در رابطه با تاثیر زبری بر پارامترهای آشفتگی نشان داد مقدار ماکزیمم شدت آشفتگی با افزایش میزان زبری افزایش یافته است