سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد جعفری – دانشجوی دکتری – دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل رضایی پژند – دانشیار – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در کاربردهای عملی طراح ناگزیر به ایجاد بریدگی در سازه می باشد که وٌجود بریدگی معمولا قابلیت تحمل بار سازه را کاهش می دهد . این بریدگیها باعث ایجاد تمرکز تنش در ماده می شوند که در بحث طراحی بسیار مهم هستند . بنابراین با توجه به اهمیت بحث تمرکز تنش و عنایت به اینکه با تغییر شرایط مختلف، مثلاٌ زاویه چرخش بریدگی می توان ضریب تمرکز تنش را تقلیل داد، بررسی تحلیل تنش در حضور بریدگیهای مختلف لازم به نظر می رسد . شکل بریدگی و زاویه چرخش بریدگی از پارامترهای بسیار مهمی هستند که در این مقاله بررسی می شوند . روش بکار گرفته شده، برپایه حل تحلیلی لخنتیسکی ۱ است . لخنتیسکی این حل را برای بریدگی دایره ای و بیضی ارائه داد که در این مقاله با تعمیم روش مذکور طیف وسیعی از بریدگیها مورد مطالعه قرار گرفته است . برای بررسی صحت جوابها از منابع موجود در این زمینه و روش عددی اجزاء محدود کمک گرفته شده است . مطابق نتایج بدست آمده زاویه چرخش بریدگی و نوع بریدگی برروی توزیع تنش تاثیر بسزایی دارند