سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود نجفی – کارشناسی ارشد ژئو تکنیک-گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران-دانشگاه آزا
مهدی نجفی – کارشناسی ارشد ژئو تکنیک-گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران-دانشگاه آزا
سعدی قادری – کارشناسی ارشد عمران-گروه مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپا

چکیده:

گرچه سابقه بررسی تاثیر زلزله بر سدهای خاکی به چند دهه قبل برمیگردد ولی پیچیدگی های رفتاری اینگونه سازه های خاکی در شرایط مختلف هندسی و فیزیکی و نیز تفاوت ویژگی های زلزله ها موجب می شود که مطالعات دقیق تر با ابزار محاسباتی قویتر ، نتایج موهر – کولمب برای وضعیت پلاستیک شدگی خاک و نیز از قاعده میرایی رایلی در محاسبات برای سد سنگریزه ای آزاد استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا صحت کارکرد مدل های عددی از طریق تحلیل دینامیکی یک مورد واقعی (سد خاکی لانگ ولی) و مقایسه نتایج محاسباتی با نتایج حاصل از اندازه گیری های واقعی و یا نتایج ارائه شده توسط دیگر محققان بررسی شده است. همچنین در این مقاله علاوه بر تحلیل های لرزه ای سد خاکی آزاد در حالات مختلف ، بررسی پایداری آن به صورت استاتسکس و شبه استاتیکی انجام شده است که سازگاری خوبی با آیین نامه های سدسازی دارد. در بخش اصلی تحلیل ها ، رفتار لرزه ای سد آزادی با و نتایج تحلیل ها به صورت نمودارهایی ارائه شده است.