سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاد دهقانی – دانشجو کارشناسی ارشد،دانشگاه ارومیه_دانشکده فنی_گروه مهندسی معدن
حسن مومیوند – استادیار،دانشگاه ارومیه_دانشکده فنی_گروه مهندسی معدن

چکیده:

زغالسنگ معمولا نرمتر ازلایه های دربرگیرنده سقف و کف است بهعلت اختلاف خواص مکانیکی سقف یا کف با لایه زغالسنگ تنشهای اصطکاکی درمحل تماس به وجود می آید که به صورت تنش افقی درداخل پایه توسعه می یابند دراین تحقیق تاثیر زاویه اصطکاک بین لایه های سقف و کف و پایه های معدنی درتنش افقی و قائم ایجاد شده به روش عددی با استفاده از نرم افزار FLAC3D روی پایه های زغالسنگ دارای عرض ۴ متر و نسبت عرض به ارتفاع ۲ مورد بررسی قرارگرفته است زاویه اصطکاک بین لایه ها یزغالسنگ و سقف و کف به ترتیب برابر ۰و۱۰و۲۰و۳۰ درجه دردوحالت مقاومت چسبندگی Ce بین لایه ها برابر ۰و۰/۵ مگاپاسکال تغییر داده شد نتایج نشان داد که تنش افقی و قائم روی صفحه افقی گذرنده از وسط ارتفاع پایه با افزایش فاصله از لبه به سمت مرکز پایه افزایش می یابد مقدار متوسط تنش افقی و مقدار تنش افقی درلبه پایه ها با افزایش زاویه اصطکاک آنها افزایش می یابد.