سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحمت مدندوست – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیدیاسین موسوی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران-سازه، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

در این مطالعه سعی بر آن است که تاثیر استفاده از زئولیت در بتن خودتراکم با نسبت های مختلف آب به چسباننده مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، ده اختلاط بتن خودتراکم با درصدهای متفاوت جایگزینی زئولیت ( ۵ ۱۰ ۱۵ و ۲۰ درصد) در نسبت های متفاوت آب به چسباننده ۰/۳۸ و۰/۴۵در نظر گرفته شد. برای ارزیابی خواص بتن تازه خودتراکم، آزمایش های جریان اسلامپ، زمان رسیدن جریان اسلامپ به قطر ۵۰ سانتیمتر T50) شاخص پایداری چشمی، قیفV شکل و جعبهL شکل انتخاب شده اند. از طرفی تغییرات جریان اسلامپ بتن خودتراکم با تاخیر در زمان انتقال بتن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، خواص بتن سخت شده توسط مقاومت فشاری در سنین مختلف، سرعت عبور امواج مافوق صوت، مقاومت کششی، جذب آب اولیه ( ۳۰ دقیقه) و جذب آب نهایی مورد سنجش قرار گرفته خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد که هر چند بتنخودتراکم با جریان اسلامپ در محدوده ۶۵ تا ۷۵ سانتیمتر قابل تولید است ولی میزان جریان اسلامپ بشدت با افزایش زمان انتقال کاهش می یابد. از طرفی در اغلب اختلاط های بتن خودتراکم با جایگزینی زئولیت مقاومت فشاری کاهش می یابد. جذب آب بتن خودتراکم حاوی زئولیت نیز در رده کیفیتی خوب طبقه بندی می گردد.