سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر اندازه دانه برروی خواص مکانیکی الیاژ CuZn5 بررسی شد برای این منظور بیلت های برنجی ازجنس آلیاژ مورد نظر به قطر۱۰۰ میلی متر با فرایند اکستروژن به پروفیل مستطیلی شکل به ابعاد و ضخامت موردنظر تبدیل گردید و سپس برای دستیابی به دقت ابعادی مطلوب تحت فرایند کشش سرد قرارگرفت مقایسه نتایج حاصل از تست کشش تک محوری نمونه های بدست آمده از این دو فرایند تغییر درمقدار تنش سیلان استحکام کشش نهایی و نمای کارسختی را نشان میدهد همچنین با بررسی تصاویر متالوگرافی تفاوت درریز ساختار ایجاد شده درحین فرایند به خوبی قابل تشخیص است.