سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره خدایارپور – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
مهناز استکی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
آنیتا باغدارساریانس –

چکیده:

از بررسی طولانی و دقیق و گسترده ی موجودات زنده از تک یاخته ها تا انسان میتوان دریافت که تظارات بی شمار فعالیت های موجود زنده ثابت نیستند مشاهدات نشان میدهد که برای یک فرایند خاص زیست شناسی یا فیزیولوژی زمان های فعالیت زیاد و زمان های فعالیت کم بطور متناوب وجود دارند اکثر این متغیرها به شکل منظمی پدیدار می شوند بطوریکه اصطلاح ریتم های زیست شناسی یا پدیده های زیستی دوره ای بیوپریودیک را می توان درباره آن ها بکار برد تعداد زیادی از انی پدیده ها برای ما کاملا شناخته شده هستند از قبیل ضربان قلب حرکات تنفسی تناوب آهنگ خواب و بیداری و عاادت ماهانه ی زنها گل دادن و میوه دادن گیاهان و … از زمان های گذشته و بسیار قدیم وجود پددیه های زیستی دوره ای شناخته و گزارش شده اند رنبرگ و گاتا ۱۹۹۱ ترجمه افشارنادری ۱۳۷۰ بینه لامبر درسال ۱۹۸۵ نشان داد که کارآمدی توجهی افراد در کلاس درس بسته به این است که این افراد درچه روزی از هفته قرار دارند و همچنین برحسب تناوبهای فردی آنها متغیر است به نقل از شریفی ۱۳۷۷ و همکاران ۲۰۰۹ معتقدند که ریتم های روزانه درهر مسائلی ازچرخه خواب بیداری درجه حرارت بدنسطوح هورمونها شناخت توجه و خلق و خوی مهم و حائز اهمیت هستند اختلالات درریتم های روزانه به شدت با اختلالات خلق درارتباط می باشد