سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیومرث روشنگر – استادیار گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – استاد گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله برای شبیه سازی تغییرات پروفیل جریانو بستر در کانال های آبرفتی معادلات سن و نان- اکسنر برای جریان غیر دائمی، با روش اصلاح شده و دو مرحله ای لکس وندرف – ریچ مایر صریح به صورت جفت و غیر جفت تحلیل گشته است. جهت ارتقای کارائی مدل روند تحلیل معادلات حاکم بر پدیده و چگونگی ارتباط بین پارامترها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل و مقایسه با دادههای تجربی گویای آن است که روش جفت دارای کارائی بهتری در شبیه سازی پروفیل بستر و جریان بوده و خطای محاسبانی کمتری نسبت به روش غیرجفت دارد.