سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه کفاش فرخد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی و جنین شناسی جانوری ، دانشگاه ار
محسن زارع – کارشناس اداره منابع طبیعی استان خراسان رضوی ، مشهد ، ایران
عبدا… حسن زاده قورت تپه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی ، ارومیه ، ایران

چکیده:

تنوع زیستی کلید تضمین ذخیره غذایی جهان است و برای زیست فناوری ، بویژه کشاورزی و پزشکی منبع عظیمی از ژن فراهم می کند . تنوع زیستی شامل تنوع تمام موجودات زنده در روی زمین است . بخشی از این تنوع که وسیله انسانها براتیرفع نیاز های غذا ، پوشاک ، پناهگاه ، دارو ، مصالح ساختمانی و مانند آن استفاده می شود ، به عنوان تنوع کشاورزی خوانده می شود. ایران از نظر تنوع زیستی جزء ۸ کشور برتر دنیا در تولیدات گیاهی است ، به گونه ای که در زمینه ذخایر ژنتیک گیاهی رویشگاه و موطن اصلی برخی ازژرم پلاست های مهم گیاهی است . با نکهای ژن و بذر اکنون در حال توسعه اند . امروزه می توان گفت که تنوع زیستی پایه و اساس امنیت غذایی میلیونها انسان و راهی برای توسعه کشاورزی و فن آوری است ، زیرا که اولین حلقه در زنجیره غذایی به شمار می رود . امروزه روشهای مختلف کشاورزی جهت ایجاد امنیت غذایی بهکار گرفته می شوند که دارای نتایج مختلفی بر تنوع زیستی می باشند ، به گونه ای که کشاورزی صنعتی سبب کاهش تنوع زیستی و کشاورزی سنتی سبب حفظ و افزایش تنوع زیستی می گردد