سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید رضا اشرفی زاده – عضو هیئت علمی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی
بهمن لطفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

کاشت بدون خاک ورزی ذرت در خوزستان، با حذف آبیاری پیش کاشت و عملیات تهیه زمین، کاشت را ۲-۳ هفته به جلو می اندازد، اما لازم است تا از استقرار تعداد کافی بوته مطمئن گردید. لذا به منظور بررسی تاثیر بی خاک ورزی و تراکم بذر بر عملکرد ذرت دانه ای، آزمایشی در تابستان ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در کشت و صنعت شهید رجایی دزفول اجرا شد. پلات اصلی (A) شامل سه روش تهیه بستر a1) بی خاک ورزی، a2) کم خاک ورزی و a3) خاک ورزی مرسوم و پلات فرعی (B) شامل سه تراکم بوته b1 و ۱۲سانتی متر ، b2 و ۱۶ سانتی متر ، b3 و ۲۰ سانتی متر بین بوته ها بودند. نتایج نشان داد که عامل خاک ورزی تاثیر معنی داری در سطح ۱% بر تعداد بوته در واحد سطح و طول بلال و در سطح ۵% بر روزن هزار دانه، سطح برگ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی ذرت داشته است. همچنین عامل تراکم بذر تاثیر معنی داری در سطح ۱% بر تعداد بوته و شاخص سطح برگ و در سطح ۵% بر عملکرد دانه داشت. شاخص مخروطی خاک در روش بی خاک ورزی، در عمق تفریبی ۰-۱۵ سانتیمتری بیشتر اما در اعماق پایین تر نوعا کمتر از دو روش دیگر بود. جرم مخصوص ظاهری خاک، تا عمق ۱۰ سانتیمتر روند افزایشی داشته، اما پس از آن بی خاک ورزی از جرم مخصوص ظاهری کمتری نسبت به دو روش دیگر بر خوردار بود.