سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی رضاپور – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علی بیت الهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

در داده های خام شتابنگاری یک خط مبنای متغیر با زمان در سیگنال مشاهده میشود و تشخیص و تعیین شتاب کوچک هستند پس از انتگرالگیری می توانند جابجایی های زمین کاملا غیرواقعی ایجادکنند برای مثال از مولفه V رکورد ایستگاه اشکنان برای زمین لرزه ۲۰۱۰/۰۷/۲۰ MW=5.9 اشکنان فارس پس از یک دقیقه جابجایی حدود نیم متر محاسبه می شود دلیل اینامر این است که خطاها با دوره تناوب زیاد می شوند لذا وقتی از شتاب انتگرال گرفته می شود خطاها بسیار تقویت می شوند.