سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد دانشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا رضایی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین بارانی – استادیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا بهره مند – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

آب برای هر جامعه انسانی حیاتی است و یک منبع ضروری برای توسعه اقتصادی، تولید کشاورزی، رشد صنعتی و هستی انسان است. بطور کلی مقدار آب مورد نیاز انواع دام‌ها بر حسب شرایط آب و هوایی، نوع علوفه موجود در مرتع، فاصله بین محل‌های تعلیف، فصل چرا و نوع دام تغییر می‌کند. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر رطوبت علوفه مصرفی بر روی نرخ آب مصرفی گوسفند می‌باشد. این مطالعه در مراتع شهرستان گمیشان از شروع فصل چرا در ماه آذز سال ۱۳۸۹ آغاز و در پایان فصل چرا در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ خاتمه یافت. برای انجام این تحقیق دو گله با فاصله ۳ کیلومتری از همدیگر انتخاب شدند و در هر ماه در سه روز متوالی نمونه گیری انجام شد و میزان آب مصرفی گوسفند‌ها با احتساب میزان آب مصرف شده از طریق آبشخوار در هر روز و در هر بار آب خوردن اندازه گیری و محاسبه شد. همچنین در هر بار نمونه گیری برای هر گله ۲۰ نمونه از علوفه مصرفی قطع و میزان رطوبت آنها برآورد گردید. نتایج مطالعه بیانگر معکوس بودن رابطه بین میزان آب مصرفی و رطوبت علوفه مصرفی دام است.