سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد کریمی – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
امیرعباس شایگانی اکمل – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بنیامین علامتی – مرکز تحقیق و توسعه شرکت عایق های الکتریکی پارس، گروه ایران ترانسفو ، ز
حسین محسنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در ترانسفورماتورهای قدرت روغنی در اثر بروزمیدان های مماسی در فصل مشترک پرسبورد و روغن احتمال بروز تخلیه جزئیPD)و در نتیجه خوردگی عایق وجود دارد که وجود شرایط بد محیطی شامل رطوبت، انواع آلودگی ها و پیری عایق باعث تشدید پدیده فوق می گردد. از این رو لازم است با ترتیب دادن پژوهشی پیرامون این پدیده به مطالعه تاثیر عوامل فوق پرداخت. مقاله پیش رو پژوهشی است پیرامون رفتارتخلیه جزئی در سیستم عایقی پرسبورد/ روغن که به بررسی تاثیر پارامترهای رطوبت و پیری تحت دو دمای محیطی ۲۰C و بیشترین دمای عملکرد عادی ترانسفورماتور ۹۰C در این سیستم می پردازد افزایش دما یکی از مهمترین عوامل تخریب و پیری عایق سلولز است. از طرفی تعادل رطوبتی موجود در سیستم عایقی پرسبورد/ روغن وابسته به دما و وضعیت ترانسفورماتور است. دینامیک انتقال رطوبت از روغن به پرسبورد و بالعکس در نتیجه تغییرات دما ولتاژ شروعتخلیه جزئیPDIV) و الگوهای مبتنی بر فازPRPD)آن را تحت تاثیر قرار می دهد.