سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود حسین چاری – استادیار دانشگاه شیراز
لاله خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

مطالعه خانواده به عنوان اصلی ترین کانون پرورش فرزندان و همچنین تعیین کننده صفات شخصیتی افراد و رشد و تحول آنها حائز اهمیت است موضوع خانواده پس از دهه هشتاد میلادی به طور قابل ملاحظه ای به عنوان موضوع تحقیقات روانشناختی مورد توجه محققان واقع شد اماتلاش برای ارایه یک تعریف جامع و کاربردی برای خانواده از زمانی که این واژه درجامعه استفاده شد اغاز شده است خانواده سیستمی پویا تعریف شده است که شامل چندعنصر حداقل دو عنصر با رابطه ویژه است خانواده درامر پرورش فرزندان به سیستم های دیگر نیز وابسته است و از آنها تاثیر می پذیرد از میان سیستم های مرتبط با خانواده نظام آموزشی که از سطح پیش از ابتدایی اغاز می شود و به دانشگاه که عالیترین سطح آن است ختم می شود دارای اهمیت ویژه ای است دانشگاه درامر رشد و پرورش جنبه های غیردرسی دانشجویان نیاز به یاری خانواده دارد هدف این پژوهش آن بوده است که ضرورت رابطه بین دانشگاه و خانواده فرد از دیدگاه خود دانشجو و تاثیر برخی متغیرها و مهمتراز همه رشته تحصیلی براین دیدگاه مورد کنکاش قرارگیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز تشکیل میدهند.