سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیره صبور – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک پژوهشکده علوم زمین
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت از دانشگاه اوتاوا کانادا
معصومه اسکندری – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بهنام اویسی – دکتری زمین لرزه ساخت از دانشگاه ژوزف فوریر فرانسه

چکیده:

دگرریختی فعال درایران حاصل همگرایی صفحه های تازی اوراسیا است فلات ایران نرخ همگرایی ۳۵mm/yr در راستای N15E تا ۲۲±۲mm/yr درراستای N8±۵E را بین این دو صفحه تحمل می کند و این همگرایی برخلاف بخشهای دیگر سامانه الپ هیمالیا که دگرریختی درناحیه بزرگی بطول چندین هزار کیلومتر گسترده شده است در یک منطقه کوچک که بوسیله مرزهای سیاسی ایران مشخص می شود انباشته می شود این همگرایی در زاگرس به صورت دگرریختی بی لرزخ aseismic deformation و د رالبرز کپه داغ و خاور ایران بصورت دگرشکلی زمین لرزه ای seismic deformation بروز می کند.