سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا آزادبخت – کارشناس ارشد مهندسی نفت
فرید امرایی – کارشناس مهندسی نفت
عباسعلی چنگلوایی – استادیار مهندسی شیمی
محمد آبدیده – استادیار مهندسی زمین شناسی نفت

چکیده:

رسوب آسفالتین به علت اثربسیارشدید برقابلیت ترکنندگی موجب کاهش تراوایی و درنتیجه کاهش تولید و افزایش هزینه های فرایندی می گردد بطورکلی مشکل رسوب اسفالتین از مخازن نفت تاتجهیزات فرایندی و پالایش که باعث تحمیل زمانهای توقف طولانی و هزینه های پاکسازی و تعمیر و نگهداری فر اوانی می گردد با توجه به موارد فوق نیاز به شناخت بیشتر فرایند تشکیل رسوب و مقدار آن و همچنین تخمین میزانی از رسوب که درمحیط متخلخل نشست می کند و باعث کاهش تخلخل و تراوایی می شود حس می شود دراین پروژه سعی شده است که با استفاده از قابلیت های نرم افزار شبیه سازی ترکیبی CMG این نیاز دریکی از مخازن واقعی جنوب غرب ایران مرتفع شود دراین راستا ابتدا سیال مخزن با کمک ماژول Winprop مورد تحلیل قرارگرفته و پس از بدست آوردن پارامترهای معادله حالت از طریق انطباق با داده های آزمایشگاهی و نمودار رسوب آسفالتین مدل سیال برای استفاده درشبیه سازی ترکیبی نهایی آماده می شود درقسمت بعد با وارد کردن اطلاعات مخزن نظیر شبکه بندی نمودارهای تراوایی نسبی فشارمویینگی و … مدل آماده اجرا خواهد بود پس از اجرادرماژول GEM و بازبینی نتایج مشخص شده که با ایجاد افت فشار درمخزن زمینه برای ایجاد رسوب آسفالتین فراهم می شود که قسمتی از این رسوب درمحیط متخلخل نشست خواهد کرد.