سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید امرایی – کارشناس مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه،خوزستان،ایران
رضا آزادبخت – کارشناس ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه،خوزستان،ا
عباسعلی چنگلوایی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، خوزستان،ایرا
اسدالله کلانتر – شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان

چکیده:

رسوب آسفالتین به علت اثر بسیار شدید بر قابلیت ترکنندگی موجب کاهش تراوایی و در نتیجه کاهش تولید و افزایش هزینه های فرآیندی می گردد .به طور کلی مشکل رسوب آسفالتین از مخازن نفت تا تجهیزات فرآیندی و پالایش کهباعث تحمیل زما نهای توقف طولانی و هزینه های پاکسازی و تعمیر و نگهداری فراونی می گردد. با توجه به موارد فوق نیاز به شناخت بیشتر فرآیند تشکیل رسوب و مقدار آن و همچنین تخمین میزانی از رسوب که در محیط متخلخلنشست می کند و باعث کاهش تخلخل و تراوایی می شود حس می شود .در این پروژه سعی شده است تا با استفاده از قابلیتهای نرم افزار شبیه سازی ترکیبی CMG این نیاز در یکی از مخازن واقعی جنوب غرب ایران مرتفع شود.در این راستا ابتدا سیال مخزن با کمک ماژولWinprop مورد تحلیل قرار گرفته و پس از بدست آوردن پارامترهای معادله حالت از طریق انطباق با داده های آزمایشگاهی و نمودار رسوب آسفالتین ، مدل سیال برای استفاده در شبیه سازی ترکیبی نهایی آماده می شود .در قسمت بعد با وارد کردن اطلاعات مخزن نظیر شبکه بندی، نمودارهای تراوایی نسبی، فشار مویینگی، …. مدل آماده اجراء خواهد بود. پس از اجراء در ماژولGEM و بازبینی نتایج مشخص شد که با ایجاد افت فشار در مخزن زمینه برای ایجاد رسوب آسفالتین فراهم می شود که قسمتی از این رسوب در محیط متخلخلنشست خواهد کرد .مقادیر رسوب و نشست هر کدام بطور جداگانه قابل مشاهده هستند که این توانایی قابلیت تصمیم گیری در مورد تولید بهینه از مخزن را بالا می برد .در نهایت با توجه به کاهش تخلخل، تراوایی نیز طبق مدلهای ارائه شده کاهش می یابد که تحت عنوان ضریب مقاومت نفت معرفی و قابل مشاهده است. بدین ترتیب در این پروژه ابزاری معرفی شده است که بوسیله آن بتوان کاهش تراوایی در اثر نشست آسفالتین را مشاهده نمود واین ابزار در مورد یک مخزن واقعی نیز بکار برده شده است.