سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرحمن پورآذر – کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تبریز
سیدجلال طباطبایی – استاد دانشگاه تبریز
صاحبعلی بلندنظر – استادیاردانشگاه تبریز
حجت الله رستمی – کارشناسی ارشد

چکیده:

کاهو گیاهی علفی یکساله است که در مرحله رویشی به صورت روزت بوده و دارای ساقه ای کوتاه می باشد. کاهو جزء سبزی های برگی است که مصرف تازه خوری دارد و به عنوان سبزی سالادی مصرف می شود و در تغذیه و رژیم غذایی انسان نقش مهمی دارد بنابراین توجه به کیفیت آن امری ضروری است. دی اکسیدکربن اتمسفر تاثیر زیادی در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان دارد. بنابراین جهت تعیین اثر دی اکسیدکربن محیط ریشه روی خصوصیات رویشی در کاهو، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهارسطح CO2 (0، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ میلی لیتر در دقیقه) و با ۵ تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که دی اکسیدکربن اثر معنی داری روی خصوصیات رویشی و کارایی فتوسنتز و شاخص کلروفیل موجود در برگ دارد. میزان رشد و تولید گیاهان تیمار شده با دی اکسیدکربن محیط ریشه افزایش یافت. شاخص کلروفیل در گیاهان تیمار شده بیشترین مقدار را نشان داد، همچنین کارایی فتوسنتز در تیمار ۳۰۰ میلی لیتر بر دقیقه دی اکسیدکربن بیشترین مقدار بود.