سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک منصوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمند
محمدجواد زارع زاده مهریزی – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

الیاف سختی و مقاومت سیستم FRP را تشکیل میدهد و وظیفه ی اصلی تحمل بار اعمالی برعهده آنها می باشد نوع الیاف مقدار مناسب آنها جهتمصرف و نحوه قرارگیری آنها می تواند بر مقاومت کششی، فشاری و مهمتر از همه قیمت تاثیر گذار باشد که هریک از فاکتورهای ذکر شده می تواند عامل تعیین کننده ای جهت رد یاقبول الیاف مختلف باشد چگالی مصالح FRP درمحدوده ۱۲۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است که ۴تا ۶ برابر کمتر از چگالی فولاد است این کاهش چگالی می تواند منجر به کاهش هزینه حمل و نقل آسانی درجابجایی مصالح و همچنین کاهش بار مرده سازه ناشی از تقویت گردد. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه مقاومت فشاری مقاومت کششی و مدول الاستیسیته برروی نمونه های استوانه ای ۳۰۰×۱۵۰ میلی متر بتن خود تراکم محصور شده با بتن خودتراکم محصور نشده می باشد.