سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افشار آزادبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
سهراب محمودی – استادیار دانشگاه بیرجند
سیدوحید اسلامی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دوره های تداخل علفهای هرز و کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان ازمایشی درسال ۱۳۸۸ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند بصورت کرتهای خرده شده اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۲۴ تیمار و ۳تکرار به اجرا درآمد فاکتوراول شامل ۳ سطح کودنیتروژن صفرو۱۰۰و۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار و فاکتوردوم دوره رقابت آفتابگردان با علف هرز برمبنای مراحل رشدی آفتابگردان بود این دوره ها شام لسه سطح عاری ازعلفهای هرز تا مراحل دو برگی چهاربرگی و رویت طبق افتابگردان و سه سطح آلوده به علفهای هرز تامراحل مذکور درآفتابگردان بود دو سطح یدگر شامل کرت های عاری از علف هرز و الوده به علف هرز تا پایان دوره شد آفتابگردان شاهد بودند عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان به شک لمعنی داری تحت تاثیر رقابت علفهای هر ز قرارگرفت و تداوم حضور علفهای هرز تا آخر فصل موجب کاهش شدیدی درعملکرددانه گردید.